Kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân huyện  khóa XI, NK  2016 – 2021

HĐND huyện  khóa XI, tổ chức kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự kỳ họp có Đ/C Võ Ngọc Tuyên – Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo kỳ họp.

Theo báo cáo của thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, trong 06 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện; thường xuyên đôn đốc thành viên các Ban HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động giám sát, thẩm tra của HĐND; kịp thời xem xét, xử lý, cho ý kiến về 31 vấn đề phát sinh, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ngân sách, bảo đảm giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, hợp lý, giúp các cơ quan thuận lợi và kịp thời trong việc triển khai nhiệm vụ; tổ chức thành công sau kỳ họp thứ 8 của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tại xã Đắk Liêng. Cùng với sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện  và sự nổ lực quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như: tổng sản lượng cây lương thực vụ đông xuân năm 2019 – 2020 được 42.782,6 tấn; giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước đạt 123 tỷ 781 triệu đồng, đạt hơn 44% KH, doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ và du lịch ước đạt 495 tỷ đồng, đạt 50,51% KH; Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 15 tỷ 732 triệu đồng đạt 43,88%. Xây dựng NTM được tập trung thực hiện, toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí.

Trong phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri đồng thời các đại biểu đã sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm xoay quanh các vấn đề: Khó khăn trong việc sát nhập trường học, thôn Buôn trên địa bàn huyện; quá trình xét duyệt đặc cách đối với các giáo viên có hợp đồng lao động và đóng BHXH trước ngày 31/12/2012 trở về trước tại huyện Lắk; đơn vị thi công các công trình cơ bản trên địa bàn huyện chưa có sự phối hợp với Ban giám sát cộng đồng tại các xã, thị trấn…

Sau khi nghe các ý kiến chất vấn của các đại biểu, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện đã trả lời chất vấn và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ , cũng như các vấn đề có liên quan được đề cập tại kì họp.

Kỳ họp thông qua và xem xét, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng khác như : Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện; báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Lắk; báo cáo thực hiện thu chi ngân sách nhà nước và sử dụng quỹ dự phòng ngân sách ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020…

     H Yur Je