UBND xã Đắk Liêng tổng kết nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội bảo đảm Quốc phòng An ninh năm 2023

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo Chi Cục thuế Khu vực Lắk – Krông Bông; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã và trưởng thôn, buôn của xã Đắk Liêng.

Năm 2023, xã Đắk Liêng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực như: Tổng thu nhập toàn xã đạt 388 tỷ 774 triệu đồng đạt 100% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu/người/năm; tổng diện tích gieo trồng được 3.436,5 ha, đạt 104% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt 15.105 tấn, đạt 94,57 KH; tổng đàn gia súc gia cầm ước đạt 97.370 con, đạt 100% KH; trong đó tổng đàn trâu bò đạt 4.050 con; đàn Lợn 8000 con; đàn dê 320 con; đạt gia cầm 85.000 con. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 1 tỷ 051 triệu đồng, đạt 95% KH huyện giao; xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,19% hiện toàn xã còn có 380 hộ nghèo, chiếm 14,31% số hộ; có 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; toàn xã giữ vững danh hiệu 18 thôn, buôn văn hoá. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật  tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, UBND xã Đắk Liêng đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2024 như: Phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế đạt 10% trong đó ngành Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 69 – 72%; tiểu thủ công nghiệp chiếm từ 11 – 14%; thương mại dịch vụ chiếm 14 – 17%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt 42 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 3.315 ha; phấn đấu giữ vững các tiêu chí đạt được và đạt thêm 01 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt 17/19 tiêu chí. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 8%; tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tập trung điều tra làm rõ, xử lý các vụ án  thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; …

Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra và sớm đưa xã Đắk Liêng về đích nông thôn mới vào năm 2025, ông Ma Văn Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn về giảm nghèo bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác liên doanh, liên kết, đẩy mạnh sản xuất theo hướng Vietgap. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý đất đai; tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai, lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cho người dân; các đơn vị, các hội đoàn thể xã cần có giải pháp cụ thể cùng với chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ, vận động người dân vươn lên thoát nghèo…

Nhân dịp nay, UBND xã Đắk Liêng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ năm 2023.

 H Yur Je + Văn Hoan