Trao giấy chứng nhận mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap cho HTX Tuấn Nguyên xã Đắk Liêng

Chiều ngày 7/12, Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tổng kết và trao giấy chứng nhận mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap cho HTX sản xuất và phân phối giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Tuấn Nguyên, xã Đắk Liêng. Tham dự buổi trao giấy chứng nhận có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; lãnh đạo Đảng uỷ và UBND xã Đắk Liêng cùng các hộ dân tham gia mô hình.

Thực hiện kế hoạch 144 ngày 10/5/2022, của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện về định hướng xây dựng thương hiệu gạo huyện Lăk. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã hỗ trợ thực hiện mô hình “sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn huyện Lăk năm 2023”. Theo đó mô hình này đã được thực hiện trên diện tích 33,2ha của 29 hộ gia đình tại các thôn Hòa Bình 2 và Hòa Bình 3, xã Đắk Liêng. Trong quá trình thực hiện mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO đã tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước và sản phẩm cụ thể để phân tích hàm lượng chì và Cadimi cùng 04 nhóm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước để kiểm tra.  Kết quả lúa tại các diện tích vùng sản xuất của 29 hộ gia đình thực hiện mô hình đạt chuẩn VietGap.

Việc cấp giấy chứng nhận mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap của 29 hộ gia đình tại xã Đắk Liêng sẽ góp phần khẳng định giá trị chất lượng và năng cao hiệu quả kinh tế của thương hiệu lúa gạo huyện Lăk, hướng tới phấn đấu xây dựng gạo trở thành sản phẩm OCOP của địa phương./.

 H Yur Je