Huyện Lăk cứu trợ đột xuất sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo bị sập đổ, di dời do mưa bão tại xã Buôn Triết

Thừa uỷ quyền của UBND huyện, đại diện Phòng LĐ – TB & XH huyện vừa  phối hợp với chính quyền điạ phương và mặt trận các đoàn thể xã Buôn Triết đã đến trao tiền cứu trợ đột xuất cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Buôn Triết để chia sẻ, động viên và hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Theo đó, có 03 hộ gia đình là hộ nghèo có nhà bị hư hỏng nặng và nhà phải di dời khẩn cấp do lũ lụt gây ra gồm gia đình : anh Lê Tấn Đại, thôn Đoàn Kết 2; chị Trần Thị Thoa, Buôn Tung 1; anh Nguyễn Văn Tình, thôn Sơn Cường.

Các hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ căn cứ theo Quyết định 136 ngày 21/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền hỗ trợ cho 03 hộ là 50 triệu đồng, trong đó có 02 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng mỗi hộ được hỗ trợ 15 triệu đồng, và gia đình anh Lê Tấn Đại, thôn Đoàn Kết 2 là gia đình có nhà buộc phải di dời khẩn cấp do lũ lụt được hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng . Kinh phí chi trả hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội phân bổ cho Phòng LĐ – TB & XH theo quy định nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành giúp đỡ tạo điều kiện cho các hộ gia đình có điều kiện để sữa chửa lại nhà ở.

 

Trước đó, MTTQ, các đoàn thể của xã và thôn, buôn  đã đến động viên gia đình giúp đỡ tập trung sửa lại nhà ở cho các gia đình để họ sớm ổn định lại cuộc sống sau mưa lũ gây ra.

Vy Thuỷ