Hơn 81 Ha diện tích lúa nước tại xã Buôn Tría và Buôn Triết được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap

Xã Buôn Tría và xã Buôn Triết là hai xã trọng điểm chuyên canh trồng lúa nước của huyện Lắk. Trong đó diện tích trồng lúa nước hàng năm của xã Buôn Tría là gần 2000ha/2 vụ/năm, năng suất vụ đông xuân ước đạt 8,5 tấn/ha và xã Buôn Triết gần 4000 ha/2 vụ/năm, năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 9-10 tấn/ha. Với kinh nghiệm sản xuất lúa nước hàng chục năm, những người nông dân canh tác trên những cánh đồng rộng lớn của xã Buôn Tría và Buôn Triết đã chủ động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: máy bay phun thuốc, máy gặt liên hợp, công nghệ sấy nông sản từ đó dần hiện đại hoá quy trình sản xuất, tạo ra hiệu quả sản xuất lao động cao, để mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó người dân tại 02 xã này đã sử dụng những giống lúa chất lượng cao như: ST 24; ST 25, Đài thơm tám, RVT … trong sản xuất qua đó sản phẩm gạo của xã Buôn Tría và xã Buôn Triết nói riêng của huyện Lắk nói chung, ngày càng được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên việc trồng lúa nước theo tiêu chuẩn an toàn, sạch và đạt chất lượng cao trên địa bàn huyện Lắk vẫn đang là bài toán nan giải.

Để giải bài toán khó này, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO triển khai mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP cho xã Buôn Tría, Buôn Triết với diện tích 81,5 ha. Trong quá trình triển khai thực hiện và kiểm nghiệm Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO đã tiến hành lấy mẫu đất, mẫu nước và sản phẩm cụ thể để phân tích hàm lượng chì và Cadimi cùng 04 nhóm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước để kiểm tra. Kết quả lúa tại các diện tích vùng sản xuất của các hộ gia đình thực hiện mô hình tại xã Buôn Tría và Buôn Triết đạt chuẩn VietGAP.

Theo đó, tại xã Buôn Triết có 17 hộ tham gia Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 41,5 ha tại thôn Buôn Tung 1, thôn Mê Linh xã Buôn Triết, huyện Lắk. Việc sản xuất lúa theo mô hình VietGAP là mô hình sản xuất theo hướng an toàn, đạt chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất. Không chỉ giúp nông dân giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao giá bán, sức cạnh tranh mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất.

Việc sản xuất lúa theo hướng VietGAP là một trong những mô hình sản xuất mới mà người dân trên địa bàn xã Buôn Tría và Buôn Triết đang tiếp cận. Bên cạnh những lo lắng về thị trường đầu ra và giá cả của sản phẩm, người dân vẫn quyết tâm thực hiện sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, với mục tiêu góp sức xây dựng thương hiệu lúa gạo hiệu Lắk.

Tin rằng, có sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk, sự phối hợp tham gia đóng góp của các hội viên, Hợp tác xã mô hình sản xuất lúa gạo sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Buôn Tría và Buôn Triết sẽ thành công và thương hiệu gạo huyện Lắk sẽ sớm vươn xa, giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV về định hướng xây dựng thương hiệu gạo huyện Lắk.

H Yur + Văn Hoan