Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024

Về tham dự có ông Phạm Thanh Long – Phó Cục trưởng Cục thuế; Ông Y Săn Ayun – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Lắk, Ông Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk; Ông Lê Văn Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông.

Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù trong điều kiện tình hình kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, khi hậu quả của dịch bệnh Covid -19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thu nhập của người dân, một số chính sách thuế thay đổi làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 02 huyện, tuy nhiên với sự chỉ đạo của Cục thuế, Huyện ủy, HĐND, UBND 2 huyện và sự phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông đã tích cực, linh hoạt, chủ động trong việc điều hành và đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 là 109 tỷ 763 triệu đồng. Cụ thể, tổng thu thuế, phí, lệ phí của năm 2023 là 89 tỷ 751 triệu đồng (trong đó, huyện Lắk thu được 30 tỷ 099 triệu đồng, Krông Bông thu được 59 tỷ 562 triệu đồng), đạt 119,7 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất năm 2023 là 20 tỷ 012 triệu đồng (trong đó huyện Lắk thu được 9 tỷ 997 triệu đồng, Krông Bông thu được 10 tỷ 014 triệu đồng) đạt 100% dự toán tỉnh giao và bằng 87,4% so với cùng kỳ năm trước; Công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đôn đốc thu nợ được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tính đến cuối tháng 12/2023, tổng nợ thuế ước tính là trên 5 tỷ 252 triệu đồng (trong đó huyện Lắk: 2 tỷ 629 triệu đồng, Krông Bông: 2 tỷ 623 triệu đồng) giảm nợ so với năm 2022 là 918 triệu đồng; Triển khai, đôn đốc các đơn vị đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử đảm bảo thực hiện đúng quy định. Triển khai hóa đơn điện tử có Mã CQT kết nối với máy tính tiền tính đến 31/12/2023 cài đặt được 4/3 đơn vị đạt 133,3% chỉ tiêu giao. Triển khai thực hiện ứng dụng eTax Mobile: Số tài khoản đã thực hiện đến 31/12/2023 là 7.789 tài khoản, đạt 109,9% kế hoạch. Bên cạnh đó cán bộ ngành thuế khu vực đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác triển khai hóa đơn điện tử, công tác quản lý kê khai thuế và kiểm soát hoàn thuế GTGT, giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế, công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, công tác chống thất thu trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế, việc thực hiện các giải pháp về thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm triển khai có hiệu quả…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, tập trung triển khai kịp thời, có hiểu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu và thu hồi nợ động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thuế, phí được HĐND tỉnh giao. Tiếp tục bám sát vào chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, lộ trình thực hiện trong năm 2023 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện; triển khai công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản: Thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền tảng kinh tế số;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND hai huyện, lãnh đạo Chi Cục Thuế tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi Cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thuế cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Văn Hoan – Sakin