Họp Ban Chỉ đạo 873 một số công trình, dự án trọng điểm của huyện giai đoạn 2021 – 2025

Đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, từ nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện có 77 công trình được đầu tư với tổng vốn hơn 243 tỷ 814 triệu đồng; kết quả giải ngân là 156 tỷ 910 triệu đồng, đạt tỷ lệ 63,9% kế hoạch, số vốn còn tồn là 86 tỷ 340 triệu đồng. Đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngoài đầu tư công trên địa bàn huyện có 66 công trình, với tổng số vốn là 49 tỷ 564 triệu đồng, kết quả giải ngân là 28 tỷ 682 triệu đồng, bằng 57,9% kế hoạch vốn năm 2023; số vốn còn tồn 20.882 triệu đồng. Tại hội nghị đã tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng đối với việc nâng cấp sửa chữa Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết; công tác giải phóng mặt bằng dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana; đối việc thi công hệ thống thoát nước tại dự án khu dân cư Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đình Chiểu thị trấn Liên Sơn; công tác kiểm kê tài thanh lý tài sản thực hiện dự án xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII – năm 2024 tại huyện Lắk…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Trong thời gian tới việc mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 27 vào Buôn M’liêng, xã Đắk Liêng giao cho Phòng Kinh tế – Hạ tầng và UBND xã Đắk Liêng và UBND thị trấn Liên Sơn tham mưu thực hiện; trong công tác giải phóng mặt bằng đề nghị có sự phối hợp giữa địa phương và các phòng ban chuyên môn và đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án; sớm triển khai thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp đường vào buôn Pai A xã Đăk Phơi để phục vụ dân sinh, đồng thời phục vụ thực hiện dự án chăn nuôi Vi Na Fram; vận động người dân đã tích cực di dời cơ sở vật chất trước ngày 15/01 để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực điểm du lịch Hồ Lắk; tích cực vận động người dân tham gia hiến đất để triển khai các dự án trọng điểm…

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn cần rà soát, thực hiện tốt công tác lập dự án đầu tư công đảm bảo tính khả thi; khoa học phù hợp với khả năng huy động vốn của địa phương; các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn bám sát đánh giá đúng tình hình thực hiện, triển khai các dự án; chủ động linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án, chuẩn bị tốt công tác giải phóng mặt bằng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các dự án quan trọng, trọng điểm bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

 H Yur Je + Văn Hoan