Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông xuân tại xã Nam Ka và Ea R’bin

Vừa qua, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghiệp – PTNT huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk – Chi nhánh huyện Lắk đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông xuân năm 2023 – 2024 tại xã Nam Ka và xã Ea R’bin.

Tại xã Nam Ka, qua thực tế kiểm tra cho thấy, thời điểm này bà con nông dân toàn xã đã hoàn thành gieo sạ 85ha diện tích lúa nước, đạt 100% kế hoạch. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi, nước tưới tiêu đảm bảo. Tuy nhiên, thời gian gieo sạ của người dân chưa được đồng loạt, một số trà lúa gieo sạ sớm đã trổ bông, chuẩn bị cho thu hoạch, một số trà lúa gieo sạ muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Các mô hình trồng cây Mít Thái, Sầu riêng thực hiện theo thực hiện Nghị quyết 05 đang sinh trưởng và phát triển tốt, một số mô hình Mít đã cho thu hoạch. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã tích cực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cần tập trung tuyên truyên vận động bà con nông dân gieo sạ theo đúng khung thời vụ. Tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng không phù hợp với thổ nhưỡng đất đai, năng suất kém sang các loại cây trồng khác phù hợp, có hiệu quả kinh tế như Mít thái, Sầu riêng, Điều. Cùng với đó làm tốt công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa; động viên bà con nông dân tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Tại xã Ea Rbin, vụ đông xuân năm 2023-2024, đã gieo trồng được 1.177,5 ha/1.105 ha, đạt 106,5% kế hoạch sản xuất. Trong đó lúa nước gieo trồng được 221,9ha, ngô lai 235,1ha, khoai lang 467,8ha, đậu các loại 3,5ha, rau màu các loại 249,2ha. Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền đã tích cực chỉ đạo, điều hành để phát triển sản xuất nông nghiệp, các tầng lớp Nhân dân có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm xóa đói giảm nghèo. Hiện nay trên địa bàn xã có 2 trạm bơm phục vụ nước tưới cho 1.177,5 ha cây trồng các loại. Vụ đông xuân này, do mực nước sông Krông Nô thấp hơn từ 0,5 đến 0,7m so với cùng kỳ năm trước nên Trạm bơm điện Ea R’bin 1 phải hoạt động cầm chừng khiến cho việc cung ứng nước tưới phục vụ sản xuất không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ khô hạn. Dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, ngay trong những ngày trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND xã đã tập trung khắc phục sự cố Trạm bơm điện Ea R’bin 1 để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, sau khi khắc phục Trạm bơm đã đảm bảo cung ứng nước tưới trong vùng tưới chủ động, đồng thời tạo nguồn chống hạn cho khoảng 60ha lúa nước và hoa màu các loại. Đến nay, nhìn chung cây trồng vụ đông xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, tình hình sâu bệnh được kiểm soát, phòng ngừa một cách chặt chẽ, bà con Nhân dân đang tích cực lao động, sản xuất sau những ngày đầu xuân với hy vọng một mùa bội thu.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Ea Rbin cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên đi thăm đồng, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Đồng chí đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thuỷ lợi Đắk Lắk – Chi nhánh huyện Lắk tăng cường công tác kiểm tra, tăng thời gian vận hành bơm, hướng dẫn bà con lấy nước. Đồng thời, cử cán bộ túc trực đêm điều tiết nguồn nước đảm bảo nước tưới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng của cây trồng đạt kết quả cao trong vụ Đông Xuân năm 2023 – 2024./.

Văn Hoan