Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tại xã Đắk Liêng

Sáng ngày 19/3, Đoàn Công tác của UBND huyện do đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới tại xã Đắk Liêng. Tham gia buổi kiểm tra có đồng chí H Bình Rơ Yam – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; đồng chí Võ Thành Huệ – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện. Về phía xã có đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã.

Tại buổi kiểm tra, UBND xã Đắk Liêng đã báo cáo kết quả và tình hình thực hiện 03 tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó tính đến cuối năm 2023, xã Đắk Liêng đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 03 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 10 về thu nhập, tính đến cuối năm 2023 thì thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân của người dân phải đạt 42 triệu đồng/người/năm. Về tiêu chí số 11 hộ nghèo tính đến nay theo côn số tổng hợp chưa cụ thể thì toàn xã còn bằng hoặc dưới 380 hộ nghèo, chiếm 14,31% và ước khoảng 400 hộ cận nghèo chiếm 15,06% tổng dân số. Để đạt tiêu chí về hộ nghèo đến năm 2025 xã Đắk Liêng phải giảm được 205 hộ nghèo và giảm 118 hộ cận nghèo (không bao gồm hộ gia đình mất khả năng lao động và có người ốm đau, bệnh nặng). Về tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất hiện tại trên địa bàn xã có 02 hợp tác xã hoạt động; trong năm 2023 đã triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ chứng nhận sản xuất lúa thương phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; dự kiến tiêu chí này xã Đắk Liêng sẽ phấn đấu đạt trong năm 2024.

Tại buổi kiểm tra các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đề nghị xã Đắk Liêng có những giải pháp cụ thể để nâng cao thu nhập của người dân; xem xét lại mức thu nhập của người dân phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là phần thu nhập của các hộ nông dân có diện tích canh tác (xâm canh) ngoài xã Đắk Liêng như canh tác lúa tại xã Buôn Tría và canh tác hồ tiêu, cà phê tại xã Đắk Phơi, Đăk Nuê. Cần rà soát lại tiêu chí đánh giá về hộ nghèo đối với các hộ nghèo không có khả năng lao động (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên). Quan tâm thực chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đắk Liêng cần khẩn trương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt trong việc thực hiện nông thôn mới, trong đó cần quan tâm đến tiêu chí về Quốc phòng, an ninh và tiêu chí về môi trường; đối với tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất xã Đắk Liêng cần phấn đấu thực hiện được mô hình liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với cây lúa nước; trong việc thực hiện tiêu chí về hộ nghèo cần tận dụng hiệu quả nguồn đầu tư của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy nội lực của người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện cần tháo gỡ 1 số điểm nghẽn tại các công trình thuỷ lợi, kênh mương nội đồng thuộc buôn Drễn A, buôn Drễn B, buôn Tơr tạo điều kiện tốt nhất để người dân có thể sản xuất; quan tâm đến việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân; tích cực hỗ trợ hướng dẫn UBND xã phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại để sớm đưa xã Đắk Liêng về đích nông thôn mới đến năm 2025.

H Yur Je + Văn Thắng