Khai mạc kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân huyện Lăk khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 26/12/2019, HĐND huyện Lắk khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kì 2016 – 2021. Về dự  kự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Quốc Hương – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn cùng 31/33 đại biểu HĐND huyện khóa XI.

Khai mạc kỳ họp đồng chí Đỗ Quốc Hương – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND Huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ họp.

Kỳ họp thông qua và xem xét, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng: báo cáo  kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện năm 2019; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, phương hướng , nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng  – an ninh năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, nhiệm vụ  thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kết quả sử dụng quỹ dự phòng ngân sách ngân sách huyện năm 2019; báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; báo cáo về việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và nhiều văn bản quan trọng khác.

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2019, Đ/c Nguyễn Xuân Hoản – UV BTV, Phó chủ tịch UBND Huyện đã nêu rõ một số kết quả địa phương đã đạt được trong năm 2019.

Kì họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kì 2016 – 2021 sẽ diễn ra trong 02 ngày, ngày 26/12 và ngày 27/12/2019 diễn biến và kết quả của kỳ họp sẽ được đài TTTH huyện chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

H Yur Je