Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lăk lần thứ 19 (mở rộng)

Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 (mở rộng) nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2019, trên địa bàn huyện gánh chịu các đợt thiên tai do mưa lũ, và dịch bệnh trên đàn gia súc như lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi. Trước những khó khăn, trở ngại cho nền kinh tế, song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm xã hội toàn huyện 2.254 tỷ đồng, bằng 99,64% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng  28.166 ha, đạt 102,86% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách nhà nước 49,368 tỷ đồng, đạt 145,84% trong đó thu thuế, lệ phí 22 tỷ 56 triệu đồng, đạt 137,85% so nghị quyết HĐND huyện, tăng 34,94% so với năm 2018, thu biện pháp tài chính 27 tỷ 312 triệu đồng đạt 308,61% so với kế hoạch tỉnh giao bằng 153% so nghị quyết HĐND huyện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,16 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn huyện đạt 100/190 tiêu chí xây dưng NTM. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội ngày càng được quan tâm, phủ sóng phát thanh 100% và phủ sóng truyền hình đến 98% khu dân cư. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, trong năm 2019, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 150 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.955 đồng chí…

Hội nghị, cũng đã thông qua Nghị Quyết của BCH Đảng bộ huyện năm 2020, thông qua báo cáo tổng kết báo cáo viên huyện ủy năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và bỏ phiếu tín nhiệm tái cử BCH Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kì 2020 – 2025. Các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng Nông thôn mới; yêu cầu phòng NN – PTNT chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch, từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương; tuyên truyền, vận động người dân không phát rừng làm nương rẫy, tích cực tham gia trồng rừng; tổ chức thăm hỏi gia đình có công với cách mạng trong dịp tết Nguyên Đán và tiến hành rà soát những hộ có khả năng đói giáp hạt để kịp thời hỗ trợ không để có hộ dân bị đói trong dịp tết cổ truyền của dân tộc; phấn đấu đạt thêm 1 – 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2020, và tăng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo về số lượng và chất lượng; chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Vy Thủy