Khai giảng lớp huấn luyện DQTV cụm 6 năm 2020

Ban chỉ huy quân sự huyện vừa phối hợp với Cụm huấn luyện số 6 gồm BCH Quân sự Khối Đảng, đoàn thể. Khối cơ quan, chính quyền và Cơ quan trung tâm Ytế huyện khai mạc lớp huấn luyện chiến sĩ dân quân tự vệ năm 2020. Tham dự lớp huấn luyện này có 36 chiến sĩ là cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Khối Đảng, khối các cơ quan chính quyền và trung tâm Y tế huyện.

Lớp huấn luyện sẽ diễn ra trong thời gian 07 ngày các chiến sĩ dân quân tự vệ sẽ được hướng dẫn nghiên cứu, giáo dục chính trị về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, phòng thủ dân sự… được huấn luyện hậu cần kỹ thuật, băng bó cứu thương, điều lệnh, đội ngũ…..và huấn luyện kỹ thuật bắn súng; ném lựu đạn; sử dụng thuốc nổ khi tham gia tác chiến; Công sự nguỵ trang và kỹ thuật sử dụng các loại vũ khí, khí tài được trang bị…cùng với các môn bổ trợ khác và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, bảo vệ các mục tiêu khác trên địa bàn…

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp các chiến sỹ tự vệ khối cơ quan được trang bị thêm kiến thức về quân sự, quốc phòng, bản lĩnh chính trị bảo đảm thực thi nhiệm vụ sẵn sang chiến đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ thuật chiến đấu cơ bản, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tại đơn vị, địa phương, tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.  Đây là lớp huấn luyện dân quân tự vệ đầu tiên của huyện trong năm 2020.

Xuân Thái