Đảng bộ xã Bông krang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Huyên –HUV, phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Đồng chí Bùi Văn Thanh – HUV, Bí Thư Đảng ủy xã Bông Krang; đại diện HĐND, UBND xã Bông Krang; UBKT Đảng ủy xã và các Bí thư chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Bông Krang có 16 chi bộ trực thuộc với 201 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Bông Krang đã quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ, đảng viên thông qua đó để tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Đảng, hàng năm đảng bộ quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, kết thúc nhiệm kỳ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy đã đã xây dựng và thực hiện 23 cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết được 06 đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên, thông qua kiểm tra giám sát và giải quyết đơn tố cáo trong nhiệm kỳ xem xét xử lý, thi hành kỷ luật khiển trách 10 Đảng viên vi phạm . Trong đó, vi phạm việc chấp hành quy chế dân chủ 01 trường hợp; vi phạm những điều đảng viên không được làm 02 trường hợp; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 07 trường hợp…

Tại hội nghỉ tổng kết đảng bộ xã bong krang đã thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế đối với công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật như: một số tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng dẫn đến việc tổ chức quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra giám sát Đảng chưa cụ thể, kịp thời; Trên địa bàn xã có một số Đảng viên đi làm ăn xa nên khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng; Chất lượng hoạt động công tác kiểm tra giám sát của một số chi bộ trên địa bàn xã còn hạn chế …

Trong thời nhiệm kỳ tới, đảng bộ xã Bông Krang sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBKT theo quy định; chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời đồng thời tằng cường công tác kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm, địa bàn dễ phát sinh vi phạm như xây dựng cơ bản, đất đai, tài chính …

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Bông Krang đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 H Yur Je