Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020

Sáng ngày 7/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lắk phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận cho 110 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, buôn, Tổ dân phố của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian từ ngày 7 đến 10/9, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung cơ bản: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Hệ thống chính trị ở Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ của mặt trận Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Chuyên đề về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc đ/c H Bình R’Jam – UV BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đề nghị Các đồng chí học viên tích cực học tập, nghiên cứu, thảo luận, đồng thời sau tập huấn về cơ sở cần phát huy vai trò gương mẫu của người làm công tác mặt trận để cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn, buôn.

H Yur Je