Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Liên đoàn Lao động huyện ( LĐLĐ), vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cở sở năm 2020. Dự lễ khai giảng có đ/c H’ Bình Rơ Zam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, LĐLĐ huyện cùng gần 150 học viên làm công đoàn ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, các học viên được các giảng viên kiêm chức của huyện và báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh triển khai học tập 05 chuyên đề chính về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; Những nội dung và hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở cùng một chuyên đề bổ sung về bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được TTBDCT huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đối với những học viên làm bài đạt yêu cầu.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học bà Nguyễn Thị Việt, Chủ tịch LĐLĐ huyện nhấn mạnh, đây là dịp để các cán bộ Công đoàn chủ chốt ở cơ sở bổ sung thêm kiến thức cũng như nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác nghiệp vụ, từ đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao uy tín, sự tin tưởng từ công chức, viên chức, người lao động đối với tổ chức Công đoàn để từ đó phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương đã đề ra.

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 29/10/2020.

Xuân Thái