Hưởng ứng thư kêu gọi của UBMTTQVN huyện quyên góp ủng hộ miền trung

Ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, gửi các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tính đến ngày 24/10, thông qua kênh (địa chỉ) kêu gọi của UBMTTQVN huyện, trên địa bàn huyện đã có 260 cá nhân và 36 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong huyện hưởng ứng thu kêu gọi, tham gia đóng góp tổng số tiền 142 triệu 897 nghìn đồng  gửi vào quỹ ủng hộ của UBMTTQVN huyện, để giúp đỡ đồng bào miền trung sớm vượt qua thiên tai. Xin nói thêm đây mới chỉ là số tiền của những tập thể, cá nhân quyên góp, ủng hộ trực tiếp thông qua quỹ ủng hộ của UBMTTQVN huyện, tính đến hết ngày 26/10/2020.

Ngoài ra còn có nhiều kênh ủng hộ khác được các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cá nhân đã thông qua các nhóm từ thiện để quyên góp tiền, vật chất khác và trực tiếp hay gián tiếp chuyển đến đồng bào miền trung bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ gây ra thời gian vừa qua.

Vy thủy