Khai giảng  lớp bồi dượng lý luận chính trị dành cho hội CCB cơ sở đợt I/2021

Hội cựu chiến binh ( CCB) huyện vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Hội CCB cơ sở đợt I/2021.

Tham gia lớp học có 136 học viên đến từ 125 chi, phân hội trưởng các thôn, buôn và chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội CCB của 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong thời gian 05 ngày học tập các học viên sẽ được tiếp thu, truyền đạt những nội dung cơ bản của các chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh; Một số công tác nghiệp vụ của Hội CCB cơ sở… ngoài ra các học viên còn được thông tin nhanh về tình hình thời sự quốc phòng và an ninh trong nước và địa phương,  được hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…. trao đổi thảo luận và viết thu hoạch.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội trong tình hình mới hiện nay. Từ đó, vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Xuân Thái