Huyện Lắk khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất năm 2021

Sáng 29/3, Ban CHQS huyện Lắk tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ nhất 2021 cho cụm số 1, cụm số 2; cụm số 3 và cụm số 4. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng Tá Liêng Hót Kiên – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; các Ban Tham mưu; Chính trị hậu cần – Kỹ thuật ban chỉ huy quân sự huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn và lực lượng dân quân năm thứ nhất của 8/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Khai Mạc buổi huấn luyện Thượng Tá Liêng Hót Kiên – Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện nhấn mạnh: Đây là đợt huấn luyện quan trọng nhằm bồi dưỡng, thống nhất cho các chiến sỹ năm thứ nhất của 8 xã, thị trấn  nắm được những kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng, phục vụ cho công tác huấn luyện chiến đấu vì vậy đề nghị các chiến sỹ nghiêm túc huấn luyện để đợt huấn luyện đạt kết quả cao.

Tham gia huấn luyện dân quân có 164 chiến sỹ đến từ 8 xã, Thị trấn:  Yang Tao, Bông Krang, Đắk Liêng, Đắk Nuê; Đắk Phơi; Buôn Tría, Buôn Triết và Thị Trấn Liên Sơn. Trong thời gian học 15 ngày, từ ngày 29/3 -16/4/2021( trừ thứ bảy, chủ nhật) các chiến sỹ dân quân năm thứ nhất sẽ được học tập các nội dung: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Chiến lược “ Diễn biến hoa bình” của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội , quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; Nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới. Lực lượng dân quân sẽ thực hành: huấn luyện thể lực bơi tự do, thực hành điều lệnh đội ngũ; Các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; Kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn…

Qua đợt huấn luyện sẽ trang bị cho lực lượng dân quân những kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng; kỹ năng cơ bản trong  sử dụng một số loại vũ khí trang bị; kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra.

H Yur Je – Văn Thắng