Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt III năm 2020

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt III/2020. Tham dự lễ khai giảng có đ/c Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các học viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Lớp học sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được các báo cáo viên kiêm chức truyền đạt các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng lớp đảng viên mới.

Tới dự và phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đã chúc mừng các quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng chọn đi tham gia học tập lần này và qua đây đồng chí yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên tham gia học tập, thực hiện đúng các nội quy, quy chế của lớp học. Lớp bổi dưỡng kết nạp đảng đớt III/2020 sẽ kết thúc vào ngày 09/10/2020.

Xuân Thái