Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt II/2020

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II/2020.  Dự lễ khai giảng có lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện gần 100 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện uỷ và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được cán bộ các giảng viên kiêm chức của huyện uỷ truyền đạt 5 nội dung chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Lịch sử ĐCSVN; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ ĐCSVN; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN và 1 chuyên đề bổ trợ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đồng chí Lê Văn Hiền  – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc TTBDCT huyện yêu cầu các học viên cần học tập nghiêm túc, nghiên cứu các chuyên đề mà giảng viên truyền đạt, từ đó nâng cao nhận thức và xác định rõ mục đích động cơ phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đây sẽ là cơ sở để những thanh niên ưu tú tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Xuân Thái