Huyện ủy trao huy hiệu Đảng đợt 3/2

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020, Huyện ủy đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này huyện Lăk có 09 đảng viên thuộc 04 đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy được trao huy hiệu đảng gồm đảng bộ Thị trấn Liên Sơn, Đảng bộ xã Buôn Triết, Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ xã Đăk Liêng. Trong đó có 03 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng gồm: đảng viên Dương Văn Lộc – Đảng bộ TTLS, đảng viên Lê Đăng Hải – Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể; đảng viên Phan Thế Đương – Đảng bộ xã Đăk Liêng; 03 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng là: đảng viên Bùi Đức Tường – Đảng bộ TTLS, đảng viên Lã Quý Đậu – Đảng bộ xã Buôn Triết, đảng viên Bùi Thọ Kham – Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể; 02 đảng viên được trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng là đảng viên Hà Văn Sánh  – Đảng bộ TTLS, đảng viên Bùi Đức Lợi – Đảng bộ xã Buôn Triết; 01 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng là đảng viên Nguyễn Văn Dũng – Đảng bộ TTLS. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta ghi nhận những công lao, đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tại đảng các đảng bộ, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí H’ Dung Ndu – UVTV, trưởng Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Đào Thị Thanh An – UVTV, trưởng Ban tổ chức huyện ủy đã trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm , 45 năm , và 50 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.  Đồng thời ghi nhận và biểu dương những cống hiến, đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác. Đặc biệt, các đảng viên đã luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đây, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy mong muốn, trong thời gian tới, các đảng viên được trao huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng ở các đảng bộ cơ sở, đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đã hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của địa phương trong những năm tới. Dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào, dù tuổi cao, sức lực có giảm nhưng nguyện là người đảng viên tiêu biểu, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương, cùng gia đình, tổ chức đảng cơ sở chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhóm Phóng viên