UBND huyện họp khẩn về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona

Chiều ngày 3/2/2020, UBND huyện họp khẩn về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV), Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban tham mưu trực tiếp về công tác chuyên môn, công tác tuyên truyền cho Ban chỉ đạo về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) của huyện: Phòng Y Tế; Trung tâm Y tế; phòng TC- KH; phòng GD – ĐT; phòng VHTT-TT; Đài TT-TH. Tại Cuộc họp Ông Tô Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp  đã nhấn mạnh: Công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona (nCoV) cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị cần chủ động và bình tĩnh. Trước tiên Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động để phối hợp  tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) huyện Lắk; sau đó Ban chỉ đạo họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên khẩn trương triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp, giải pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) trên địa bàn huyện.

Theo nội dung cuộc họp khẩn thì Ban chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) của huyện sẽ thành lập và họp trong tuần này để kịp triển khai các nhiệm vụ  phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV) trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

H Yur Je