Huyện ủy Lăk tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Sáng ngày 5/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết công tác dân vận, và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nay Y Phú – Phó bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2019, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác dân vận của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách thiết thực và hiệu quả, từ đó đã phát huy tốt vai trò “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác phát động quần chúng có sự đổi mới về hình thức, cách thức tổ chức, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.Trong năm, UBND huyện đã thực hiện được 18 cuộc đối thoại với nhân dân; UBND xã thực hiện 22 cuộc đối thoại với nhân dân, nội dung chủ yếu về đất đai, giải tỏa và đền bù….Ban Dân vận huyện ủy đã thành lập được 03 đoàn phát động quần chúng, tổ chức phát động quần chúng tại 39 thôn, buôn tại 10/11 xã, thị trấn  trên địa bàn huyện, với tổng số trên 2000 lượt quần chúng tham gia.

Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong năm qua, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân và vì dân phục vụ. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo thực hiện 11 nội dung công khai để nhân dân biết; UBND các xã, thị trấn thực hiện cơ bản tốt việc công khai những nội dung nhân dân bàn và quyết định, nhân dân góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, nhân dân giám sát. Việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cánh thủ tục hành chính, thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”. “một cửa điện tử” đã được cấp chính quyền triển khai thực hiện ở 11 xã, thị trấn….

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận về các vấn đề như: Hiện chưa có đơn vị nào thực hiện công tác kết nghĩa với buôn Yang Kring, xã Bông Krang; việc cấp sổ đỏ và kéo đường điện cho người dân buôn Đăk Sar xã Đăk Nuê để người dân yên tâm sớm ổn định cuộc sống; vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo như việc người dân cho  mượn nhà ở để tổ chức sinh hoạt tôn giáo…

Nhân dịp này, đã có 03 tập thể, 11 cá nhân được BTV Huyện ủy khen thưởng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 04 tập thể và 08 cá nhân được BTV Huyện ủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác phát động quần chúng năm 2019./.

Vy thủy