Huyện Lăk: Triển khai thực hiện chỉ thị số 16 CT/TTg của thủ tướng chính phủ

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Công văn 2761 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND dân huyện Lắk đã có công văn số 491 ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19 quyết liệt trên địa bàn huyện.

Ngay trong chiều ngày 31/3/2020, các Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 của các xã, thị trấn đã tiến hành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết theo nội dung chỉ thị 16/CT- TTg, ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các hộ kinh doanh đối với các mặt hàng dịch vụ giải trí, làm đẹp, karaoke; các quán bi a, quán cà phê, quán ăn, quán nhậu… phải tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15/4/2020. Đối với hàng hóa thiết yếu như buôn bán lương thực, thực phẩm, tạp hóa, chợ, cây xăng vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong lúc giao dịch; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người, các cơ sở kinh doanh phải bố trí khu vực rửa tay cho khách hàng và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Sau khi tiến hành ký cám kết đến sáng ngày 1/4/2020, Các đoàn Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 của các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết theo nôi dung Chỉ thị 16/CT- TTg, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện. Trọng điểm là địa bàn thị trấn Liên Sơn có 87 Cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, giải trí, làm đẹp, cắt tóc, quán karaoke…..  Qua kiểm tra ban đầu cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, kraoke, quán nhậu đều đã đóng cửa. cá biệt còn một số trường hợp chưa chấp hành đã được  Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 thị nhắc nhở và đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện cho biết đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa hàng để cùng chính quyền địa phương phòng chống COVID – 19 từ nhiều tuần nay.

Trong thời gian từ ngày 1/4 – 15/4, UBND  huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đoàn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid – 19 các xã, thị trấn giám sát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Chỉ duy trì hoạt động của Chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực , thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế, xăng dầu, viễn thông, bưu chính. Đối với dịch vụ nấu ăn sẵn kinh doanh dưới hình thức bán mang về.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg, ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Mọi người dân huyện Lắk trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020  – 15/4/2020, nêu cao ý thức tự giác chấp hành thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, Tổ dân phố cách li với Tổ dân phố, xã cách li với xã, huyện cách li với huyện… Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, các trường hợp vi phạm sẽ căn cứ theo  tính chất mức độ để xử lí theo quy định;  Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cá nhân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

 H Yur Je