Huyện Lắk: Sôi nổi ngày hội hiến máu nhân đạo đợt I/2021

Vừa qua, tại hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Liên Sơn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lắk vừa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt I năm 2021. Tham gia đăng ký đợt hiến máu lần này có trên 260  cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT, người lao động và các tầng lớp nhân dân tên địa bàn huyện.

Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Lắk được duy trì thường xuyên và liên tục và đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật, mang ý nghĩa nhân đạo được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động, lực lượng vũ trang, và các tầng lớp nhân dân. Điều đáng ghi nhận của đợt I năm nay có nhiều những tình nguyện viên là những cán bộ, người dân tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện cũng đến tham gia hiến máu.

Tại chương trình hiến máu tình nguyện đợt I/2021, toàn huyện  thu được 240  đơn vị máu cung cấp cho ngành y tế nhằm cấp cứu, điều trị cho người bệnh. trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo huyện sẽ  tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện, đặc biệt là trong các bạn đoàn viên, thanh niên, giáo viên trên địa bàn huyện để lan tỏa phong trao hiến máu góp phần cứu người, một nghĩa cử cao đẹp.

H Yur Je – Văn Thắng