Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị danh cho hội viên hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2021

Hội cựu chiến binh huyện vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Hội CCB cơ sở đợt I/2021.

Tham gia lớp học, các học viên đã được được tiếp thu, lĩnh hội những nội dung cơ bản của các chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh; Một số công tác nghiệp vụ của Hội CCB cơ sở… ngoài ra các học viên còn được thông tin nhanh về tình hình thời sự quốc phòng và an ninh trong nước và địa phương,  được hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

Kết thúc lớp học các học viên đã tham gia viết bài thu hoạch, kết quả đã có 44 học viên xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 53%; 31 học viên sếp loại khá chiếm tỷ lệ 37%; 08 học viên xếp loại trung bình chiếm 10%. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện  đã cấp giấy chứng nhận cho 83 học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Hội cựu chiến binh cơ sở; khen thưởng cho 09 cá nhân đạt thành tích cao trong quá trình học tập.

 H Yur Je – Văn Hoan