Huyện Lăk sẵn sàng các điều kiện đón học sinh đi học trở lại sau dịch Covid – 19

Mặc dù, đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Đăk Lăk chưa có quyết định về việc cho học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại, nhưng vào thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Lăk vẫn luôn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh trường lớp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng tránh dịch Covid – 19.

Thực tế cho thấy ngay khi có thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19, xảy ra ở một số địa phương trong nước, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Sau khi cho học sinh nghỉ học 100% các trường trên địa bàn huyện, đã tổ chức vệ sinh trường lớp thường xuyên để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại, ngoài duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn, các đơn vị trường học đã nghiêm túc rà soát, chuẩn bị các điều kiện để học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân tại trường. Theo đó, các trường chuẩn bị khu vực rửa tay và nước rửa tay sát khuẩn, một số trường đã trang bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt học sinh khi học tập tại trường…

Ông Nguyễn Văn Ngọc –Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện cho biết, việc cho học sinh đi học lại phải có sự chỉ đạo, quyết định đồng ý của chủ tịch UBND tỉnh khi công tác phòng chống dịch bảo đảm an toàn cho người dân ở địa phương, tuy nhiên các trường học trên địa bàn huyện luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và đầy đủ các phương tiện, vật tư, trang thiết bị để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vy Thủy