Công an huyện Lăk thực hiện làm chứng minh nhân dân cho người dân đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid – 19

Sau khi kết thúc 15 ngày thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội, từ ngày 16/4 Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện triển khai làm làm CMND cho người dân trở lại vào các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hàng tuần và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo thống kê của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trât tự xã hội Công an huyện, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị về phòng, chống dịch covid 19, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp mới và cấp đổi CMND trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 10 – 20 trường hợp, giảm 50% so với trước khi có dịch bệnh xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Đài huyện, tại khu vực làm CMND trụ sở Công an huyện cho thấy, người dân đến làm thụ tục đã nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch, tại đây người dân đã phối hợp tốt với cán bộ công an trong việc đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trụ sở công an huyện và luôn đeo khẩu trang, thực hiện giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp…

Trước tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị phục vụ người dân có nhu cầu làm mới, cấp lại chứng minh nhân dân (CMND) và các thủ tục, giấy tờ tùy thân khác …thì việc phòng chống, dịch bệnh covid 19 luôn được Đội cảnh sát quản lý hành chính về trât tự xã hội Công an huyện đặt lên hàng đầu.

Vy Thủy