Huyện Lăk tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 11 xã, thị trấn

Hiện nay, Trên địa bàn huyện Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do Covid -19, nghi ngờ mắc hoặc người đi về từ vùng đang có dịch. Tuy nhiên, nhằm thực hiện bảo đảm công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp Covid -19, Ban chỉ đạo của huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra nhắc nhở các xã, thị trấn không chủ quan trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới. Từ ngày 27-28/02/2020, 02 đoàn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 11 xã, thị trấn và một số các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đoàn công tác số 01 do đồng chí Y Bang H’đơt – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn và đoàn số 02 do đồng chí Tô Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên ban chỉ đạo.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Các xã, thị trấn đã thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ban hành các công văn liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung: Tăng cường công tác truyền thông đến công chức, viên chức, người lao động, học sinh, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covd-19; bằng nhiều hình thức khác nhau như truyền thông trên loa phát thanh xã 02 lần/ngày xuống địa bàn thôn, buôn, tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp dân của các tổ chức đoàn thể của địa phương, phát tờ rơi (khoảng 5.000 tờ) cho từng hộ gia đình, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học; kiểm tra, hướng dẫn tổng vệ sinh tại các trường học, thôn, buôn (các đơn vị thực hiện tốt: Xã Yang Tao, TT Liên Sơn, xã Buôn Tría, xã Đắk Nuê). 11/11 trạm Y tế xã, thị trấn tiến hành phun khử khuẩn bằng Cloramin B 25% 01 lần/tuần, vệ sinh hàng ngày. Nhìn chung các trường học triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đã ban hành các văn bản: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống dịch; 100% học sinh được thông báo nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

Tuy nhiên theo Phòng Y tế (cơ quan thường trực của BCĐ Covid-19 huyện) bên cạnh đó một số xã vẫn chưa chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa một số các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác truyền thông chưa kịp thời tới một số thôn, buôn (như xã Bông Krang, Buôn Triết); trụ sở làm việc của UBND các xã chưa thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại trụ sở làm việc; Các đơn vị chưa chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện về vật tư y tế, nên không có hóa chất khử khuẩn bằng Cloramin B 25%; Một số trường học bố trí khu vực rửa tay còn xa so với vị trí lớp học; tại khu vực rửa tay chưa có xà phòng sát trùng…

  H Yur Je