Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020

Vừa qua, tại hội trường Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, TT Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức mỡ 2 lớp học tập chuyên đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban tuyên giáo TW biên soạn. Cho toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện uỷ, Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ Trung tâm Ytế huyện cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức, và chiến sỹ khối lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị lãnh đạo ban tuyên giáo huyện uỷ đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, cơ bản của chuyên đề năm 2020, trong đó có 2 phần trọng tâm chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị nhằm mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh….

Xuân Thái