Huyện Lăk huấn luyện tự vệ tại chỗ năm 2021

Sáng ngày 22/03/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lăk tổ chức khai mạc lớp Huấn luyện Tự vệ khối cơ quan năm 2021. Tham gia lớp huấn luyện có 89 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Khối Đảng, đoàn thể; Khối Cơ quan chính quyền; Trung tâm Y tế huyện; Chi cục Thi hành án;  Công ty Lâm nghiệp và Điện lực Lăk.

Phát biểu chỉ đạo lớp huấn luyện, đồng chí Thượng tá Liêng Hot Kiên-Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện quán triệt định mức, nội dung, thời gian huấn luyện; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ Ban CHQS huyện và cán bộ làm công tác DQTV thực hiện nghiêm túc các nội dung của lớp huấn luyện, duy trì nghiêm kỷ luật, và các quy định của đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lớp huấn luyện sẽ diễn ra trong thời gian 07 ngày từ ngày 22/03 đến ngày 30/03/2021. Các cán bộ tự vệ khối cơ quan của huyện sẽ được quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục chính trị, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo… Bên cạnh đó cán bộ tự vệ sẽ được huấn luyện kỹ thuật băng bó cứu thương, điều lệnh, đội ngũ, đồng thời huấn luyện kỹ thuật bắn súng; ném lựu đạn; sử dụng thuốc nổ khi tham gia tác chiến…cùng với các môn bổ trợ khác.

Đợt huấn luyện này nhằm giúp cán bộ tự vệ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện được nâng cao nhận thức về chính trị, quân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương năm 2021.

Văn Hoan