Đại hội người cao tuổi xã Đăk Phơi lần thứ V, NK 2021 – 2026

 Về dự đại hội có ông Nguyễn Văn Cảnh- Trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện và lãnh đạo chính quyền địa phương cùng 42 hội viên tiêu biểu đại diện cho 346 hội viên người cao tuổi xã.

Nhiệm kỳ qua Hội luôn chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức các cơ sở hội ở thôn, buôn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn xã có 11 chi hội với 346 hội viên. Hội thường xuyên phối hợp với Ban tư quản thôn, buôn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “nêu gương sáng” trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên; từ nguồn quỹ hội vận động trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 190 cụ với số tiền gần 41 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi các cụ ốm đau, phúng viếng khi các cụ qua đời với số tiền gần 13 triệu đồng theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, trong nhiệm kỳ đã vận động 165 cụ đi khám bệnh ở trạm y tế xã và trung tâm Ytế huyện, tổ chức cho 188 cụ được khám và mổ đục thuỷ tinh thể… Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định pháp luật.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 15 thành viên Ông Y Bang Liêng Hót được tin nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội NCT xã Đăk Phơi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. BCH khoá mới đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi những năm qua.

Xuân Thái