Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Đền ơn đáp nghĩa

Năm 2020, trên địa bàn huyện đã vận động được: 177.816.000 đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ này đã góp phần xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công đang có hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn trên địa bàn huyện có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục phát huy truyền thống quý báu dân tộc Việt Nam: “ uống nước nhớ nguồn”, “ đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021):

Cấp uỷ, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện hãy tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách cách mạng hiện vẫn đang còn gặp phải nhiều khó khăn về kinh tế và cuộc sống gia đình bằng những việc làm có ích, hết sức cụ thể như quyên góp ủng hộ tiền, vật chất và cả tinh thần, riêng đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác và hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước và các đơn vị doanh nghiệp hãy làm tốt công tác tuyên truyền vận động và hưởng ứng ủng hộ quỹ đờn ơn đáp nghĩa của huyện mỗi một cá nhân 01 ngày lương. Mọi sự ủng hộ xin gửi về quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện tại tài khoản: 3751.0.9036215 00000, tại kho bạc nhà nước huyện Lăk, thời gian nhận sự ủng hộ từ nay đến cuối tháng 8 năm 2021.

XUÂN TIỆP