Họp ban chỉ đạo tổ chức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021

Chiều 05/3/2021, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021 tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nay Y Phú Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên BCĐ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021. Tại cuộc họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng để chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2021 cụ thể: phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, các tiểu ban nội dung tuyên truyền, tiểu ban lễ tân, hậu cần, an ninh; thống nhất tên gọi “hội nghị giới thiệu dự án đầu tư huyện Lăk năm 2021: thống nhất 19 danh mục kêu gọi dự án đầu tư vào 02 lĩnh vực du lịch và nông nghiệp trên địa bàn huyện Lăk, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch và phát triển thế mạnh ngành nông nghiệp, đồng thời thống nhất ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021 vào ngày 26/3/2021 ( với thời gian làm việc trong một buổi).

Để tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021 diễn ra thành công và mang lại hiệu quả thiết thực, tại cuộc họp đồng chí Nay Y Phú Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021 đã giao nhiệm vụ phần việc cụ thể cho các Tiểu ban, trên cơ sở tập trung phát huy trách nhiệm của từng thanh viên trong việc tham mưu xây dựng và chuẩn bị thật kỹ lưỡng các nội dung, tài liệu tổng quan về vị trí, quy mô, hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của từng dự án. Đặc biệt là xây dựng được các hình ảnh, video minh hoạ một cách chân thực, sinh động đối với các dự án được giới thiệu trong buổi tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021, để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư dễ nhận diện và trở thành đối tác tiềm năng của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển huyện Lăk trong thời gian tới, mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành đẻ báo cáo BCĐ và Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện  trước ngày 20/3 tới đây./.

 VY THUỶ