Tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hội nghị có đồng chí Võ Thành Huệ Phó chủ tịch Thường trực UBND, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Lăk năm 2021. Dự hội nghị tập huấn có đại diện thành viên BCĐ huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện đã triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; quán triệt các nội dung, phương án, kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính; hướng dẫn và giải thích nội dung ghi phiếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã. Đồng thời, giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng điều hành tác nghiệp, phần mềm thu thập tổng hợp thông tin doanh nghiệp/hợp tác xã.

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu tiến hành từ ngày 1/3, đối tượng điều tra là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị hành chính, tổ chức hành chính – xã hội. Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/7, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế – xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Hội nghị cũng dành thời gian để các thống kê viên trao đổi thêm về cách lấy thông tin, ghi phiếu điều tra liên quan đến cuộc điều tra này. Qua đó, góp phần hoàn thành nội dung cũng như tiến độ cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./.

VY THUỶ