Họp ban chỉ đạo thi đua yêu nước huyện Lăk lần thứ II, giai đoạn 2015 – 2020

Tham dự cuộc họp có đ/c Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo HĐND huyện, UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó các Tiểu ban: Nội dung – Văn kiện, Tuyên truyền – Khánh tiết, Hậu cần – Khen thưởng – An ninh. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo Đại hội.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thi đua yêu nước huyện Lắk đã thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng: Giao cho phòng nội vụ huyện phối hợp với phòng Tài chính huyện làm tốt công tác chuẩn bị kinh phí phục vụ đại hội, thống nhất thực hiện không để gián đoạn ách tác nội dungnhư:  trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng; kinh phí khen thưởng; quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội.

Thống nhất sẽ phát phóng sự ghi nhận về sự lan tỏa của phòng trao thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lắk sau báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020; Sẽ thực hiện phát thanh trực tiếp toàn bộ diễn biến đại hội thi đua yêu nước diễn ra vào ngày 10/7/2020; giao công tác bảo đảm an ninh đại hội cho lực lượng công an huyện; giao nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác viếng nghĩa trang Liệt sỹ cho Ban chỉ huy quân sự huyện. Phòng Văn hóa thông tin thể thao chịu trách nhiệm trang trí khánh tiết trong ngoại hội trường (nơi diễn ra đại hội) trĩnh diễn một số tiết mục chào mừng đại hội.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước đề nghị các Tiểu ban khẩn trưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao để đại hội thi đua yêu nước huyện Lắk diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                            H Yur Je