Hơn 15 ha diện tích lúa của bà con nông dân ở xã Nam kar không có nước để sản xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020

Bước vào sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020, trên địa bàn xã Nam Ka hiện có trên 15 ha đất sản xuất của bà con nông dân tại buôn tursah không đảm bảo nguồn nước tưới nên bà con nông dân không tiến hành gieo sạ. Nguyên nhân là do hệ thống trạm bơm cung cấp nước tưới cho khu vực này bị sự cố nên không đảm bảo việc bơm nước dẫn vào các tuyến kênh mương thủy lợi. Được biết, đây là hệ thống trạm bơm được Ban Dân tộc tỉnh đầu tư cho xã Nam Ka, chính thức đi vào hoạt động năm 2018 để phục vụ bơm nước tưới cho 40 ha lúa của các buôn Drai, Tursah, K nia, K Rái và Rjai, với tổng kinh phí đầu tư trên 4 tỷ đồng. Vừa hoạt động được vài tháng hệ thống máy bơm đã gặp sự cố và không thể bơm đủ nước tưới cho các diện tích lúa của bà con khu vực này.

Vì không có nước sản xuất nên người dân không dám làm đất để gieo sạ mà đành bỏ hoang diện tích trên và trở thành bãi chăn thả Bò của nhiều hộ dân.

Trước tình hình trên, UBND xã Nam Ka đã tiến hành sữa chữa hệ thống công tơ điện của máy bơm và tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng ngô lai và các loại đậu để đảm bảo đủ nước tưới, đồng thời gửi tờ trình đề nghị Ban Dân Tộc Tỉnh kiểm tra khắc phục sự cố, tuy nhiên hiện tại hệ thống trạm bơm vẫn chưa được khắc phục sự cố. Ông Đào Quang Long – Chủ tịch UBND xã Nam Ka cho biết, trong thời gian tới, UBND xã đang có chủ trương xin đầu tư từ nguồn vốn trung hạn của UBND tỉnh để thay tổ máy bơm của trạm bơm này, đồng thời đầu tư nâng cấp  kéo dài tuyến kênh mương này để đảm bảo nước tưới cho 40ha lúa cho bà con nông dân đang thiếu nước tưới hiện tại và tưới thêm cho khoảng 30 ha lúa của các buôn lân cận, nhằm hoàn thành tiêu chí về thủy lợi trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Vy Thủy