Hội thảo trực tuyến “chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của nhật bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số”

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, văn phòng chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada đồng chủ trì hội nghị, hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại Nhật Bản và điểm cầu ở các địa phương của Việt Nam. Tại điểm cầu huyện Lăk hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì; cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết mặc dù năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức với tất cả các quốc gia trên thế giới do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và là một trong số ít những quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng dương trên 2,9%. Để thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh đã có sự đóng góp không nhỏ của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai vận hành một số trục thông tin liên thông như: Trục liên thông văn bản quốc gia, Trung tâm báo cáo quốc gia và Trung tâm điều hành thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống thông tin phục vụ họp, hội nghị của Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia… Qua đó, đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động trong các cơ quan Nhà nước, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp…đã góp phần tiết kiệm cho quốc gia hơn 15.000 tỷ đồng/năm. Do đó bước sang năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xác định phát triển Chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới để phát triển kinh tế. Thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xử lý, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp; trong đó tập trung triển khai nhân rộng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện.… Tại hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên gia của Việt Nam và Nhật bản truyền đạt 4 chuyên đề gồm: “Kết quả, bài học về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”; “Chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản để phát triển Chính phủ số”; “Kinh nghiệm số hóa dịch vụ công và thủ tục hành chính tại Nhật Bản và “Xây dựng chính sách sử dụng trí tuệ nhân tạo”.

Xuân Thái