Hội nghị tổng kết công tác tòa án và công tác hội thẩm nhân dân huyện Lắk năm 2020

 Dự Hội nghị có ông Y Thông Kbua – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND huyện; công an huyện; Thi hành án; viện kiểm sát huyên cùng các hội thẩm nhân dân huyện.

Năm 2020, trong công tác xét xử các loại án, Tòa án nhân dân huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, chất lượng giải quyết án được nâng lên. Trong năm, đã thụ lý, giải quyết 373 vụ việc, đạt tỷ lệ chung là 90,75% ( so với cùng kỳ năm trước số vụ án phải giải quyết tăng 121 vụ, chiếm trên 41%); Số vụ án dân sự Tòa án tổ chức hòa giải thành công chiếm tỷ lệ trên 78%. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa được chú trọng thực hiện đã thụ lý và giải quyết song 05 trường hợp đạt 100%KH. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, công tác thi hành án hình sự, công khai bản án, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đạt tỉ lệ 100%  Về công tác Hội thẩm, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Toà án nhân dân và Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện. Khi được phân công xét xử, các vị Hội thẩm đã tích cực nghiên cứu hồ sơ vụ án để tham gia xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nhân dịp này, Tòa án nhân dân huyện đã khen thưởng cho các cá nhân và Hội thẩm nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

H Yur Je