Hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2015 – 2020

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam; Ông Đào Ngọc Dung – Bộ Trưởng Bộ LĐ- TB và XH; tại điểm cầu huyện Lắk có ông Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Phòng Lao động thương binh xã hội huyện; lãnh đạo các ban ngành liên quan, chủ tịch, phó chủ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh một số thành tựu nổi bật của ngành trong giai đoạn 2015 – 2020 như: Đối tượng thụ hưởng chính sách ngày càng được mở rộng, đến nay đã có 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú…Cả nước về cơ bản không còn hộ người có công trong hộ nghèo, 3% dân số Việt Nam và 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp thường xuyên. Người cao tuổi, người khuyết tật được quan tâm, trợ giúp theo quy định. Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm.  Việt Nam là 1/30 quốc gia áp dụng chuẩn nghèo đa chiều với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị-xã hội, kết quả giảm nghèo đa chiều nhanh, bình quân 5 năm qua là 1,35%/năm, từ 9,88% năm 2015 đến nay là 2,75% năm 2020. Cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động; hơn 635.000 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt tới 27% chỉ tiêu chuyển dịch lao động khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 45% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,48% và ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, là 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới…

Phát huy những kết quả đã đạt được bước sang năm 2021 Bộ LĐ- TB và XH  tập trung thực hiện nhiều mục tiêu, chương trình lớn như: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; kế hoạch 5 năm 2021-2026 của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội. Bảo đảm ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng thời kỳ “hậu COVID-19”; tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống người có công. Quan tâm, hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Kiên quyết xử lý các hành vi ngược đãi, xâm hại trẻ em và phụ nữ…

 H Yur Je