Hội thảo đầu bờ mô hình ngô lai đơn PAC 278 tại xã Krông Nô

Với mục tiêu phát triển và phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng và thu nhập cho người dân để từng bước cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn . Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp với Cty Advanta Việt Nam, trạm khuyến nông huyện tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình ngô lai đơn PAC 278 với diện tích 0,5ha tại hộ anh Y Kring Rơ Lưk, Buôn Rơ Cai A, xã Krông Nô để giới thiệu mô hình sản xuất đạt năng suất cao. Tại buổi hội thảo bà con nông dân đã đi tham quan, thực tế vườn ngô trồng khảo nghiệm và được nghe chủ hộ thực hiện mô hình trình bày quy trình làm đất, trồng, chăm sóc ngô và được cán bộ Phòng NN&PTNT; Trạm khuyến nông huyện cùng đại diện công ty giống Advanta Việt nam đánh giá giống ngô PAC 278: cây sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng về thời tiết khí hậu, thích hợp trên nhiều loại đất, trồng được nhiều vụ trong năm. Có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, năng xuất đạt khoảng  từ 7 đến 7,5 tạ khô/ha đối với vụ Hè thu. Dạng cây cao trung bình. Bộ rễ chân kiềng khỏe, chống đổ ngã rất tốt, bộ lá gọn, lá dày, chịu hạn tốt đến thời kì thu hoạch thân lá vẫn còn xanh thích hợp để sử dung làm thức ăn cho gia súc….

Tại hội thảo bà con nông dân đã đánh giá cao kết quả đạt được của mô hình. Bên cạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, việc áp dụng các mô hình này vào sản xuất sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức cũng như tập quán canh tác ngô theo phương pháp truyền thống của người dân, góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng. Góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Xuân Thái