Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa ở xã Buôn Tría

Đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, xã Buôn Tría hiện nay đã hoàn thiện 17/19 tiêu chí. Để về đích đúng lộ trình, Ðảng bộ và nhân dân xã Buôn Tría  đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại đó là: cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Tiêu chí  môi trường là tiêu chí khó có thể thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, việc xây dựng bãi tập kết rác, xây dựng khu nghĩa trang tập trung, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa cộng đồng các thôn, buôn để hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa chính là vấn đề cấp thiết và mong mỏi của nhân dân trong xã.

Ông Nguyễn Trọng Biết, Chủ tịch UBND xã Buôn Tría cho biết: Được sự quan tâm đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, xã Buôn Tría đã và đang được đầu tư xây dựng nhà văn hóa buôn Buôn Tría và nhà văn hóa xã Buôn Tría cũng như bãi rác và khu nghĩa trang tập trung để đảm bảo 2 tiêu chí còn lại.

Do ảnh hưởng của các cơn bão và áp thấp, thời gian qua thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến bất thường nên đã gây nhiều khó khăn cho công tác xây dựng. Để đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra, đơn vị thi công đã xây dựng phương án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Xác định rõ lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành trong kế hoạch thực hiện giai đoạn nước rút, chặng đường về đích NTM của xã Buôn Tría đang rất gần. Với sự chủ động, khẩn trương và những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tin tưởng rằng xã Buôn Tría sẽ đạt chuẩn NTM theo đúng lộ trình đã đề ra.

Vy Thủy