Hội cựu giáo chức xã Đăk Liêng Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội Cựu giáo chức (CGC) xã Đăk Liêng vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Hội Cựu giáo chức huyện, của BTV Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ  xã, Hội đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 hội kết nạp thêm được 21 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 38; nội dung và hình thức hoạt động của hội ngày càng phong phú, đa dạng.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, hội đã tích cực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương để hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ nhằm góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương, hội cũng thường xuyên tăng cường giáo dục để hội viên luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, gương mẫu, tham gia công tác xã hội. Đồng thời hội đã cùng với địa phương tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chung sức xây dựng NTM, phối hợp với Hội khuyến học xã để xây dựng và thực hiện các phong trào: Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; khu dân cư khuyến học, khuyến tài; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá,…Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm nghề nghiệp, nhiều hội viên đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn…

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 3 Ủy viên; bầu Cô Phan Thị Thuận tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Vy Thủy