Hội sáng kiến kinh nghiệm đạt giải trong năm học 2019 – 2020

Nhằm tạo sự lan tỏa các sáng kiến đã đạt giải đi vào thực tiễn để ứng dung cho công tác giảng dạy tại các đơn vị trường học, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện vừa tổ chức Hội thảo khoa học triển khai phạm vi ảnh hưởng các sáng kiến đạt giải  năm học 2019 – 2020. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục –  Đào tạo huyện; các cá nhân đạt giải sáng kiến năm học 2019 – 2020 và đông đảo giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo đã được nghe các phần trình bày và thuyết trình của các cá nhân đạt giải sáng kiến trong năm 2019 – 2020 bao gồm; Sáng kiến một số biện pháp chỉ đạo nhằm làm tốt công tác xây dựng Môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ của đơn vị trường Mẫu giáo Hoa Mai; Sáng kiến tăng cường công tác công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ – giáo viên trường mầm non của đơn vị trường mầm non Hoa Hồng; Sáng kiến giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn cho trẻ mầm non của đơn vị trường mầm non Vành Khuyên…. Qua phong trào viết sáng kiến, các trường đã đi sâu vào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, nâng cao năng lực và bồi dưỡng đội ngũ ngày càng vững về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành giáo dục hiện nay, góp phần đổi mới phương thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thực và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục.

Theo kết quả đạt giải sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 – 2020, toàn huyện có 64/133 sáng kiến dự thi ở cấp bậc mầm non, tiểu học, THCS đạt giải cấp huyện. Để ứng dụng vào thực tiễn, thể hiện được phạm vi ảnh hưởng, tính hiệu quả thực chất của các giải sáng kiến kinh nghiệm trên, Hội thảo khoa học triển khai phạm vi ảnh hưởng các sáng kiến đạt giải sẽ được thực hiện làm 03 đợt bắt đầu từ ngày 14-16/10/2020 ở các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở.

 H Yur Je