Kết quả xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo 9 tháng  năm 2020 của MTTQVN huyện

Nhằm thực hiện có hiệu quả Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện và thể hiện tinh thần “Đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc ta, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong 9 tháng năm 2020 từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” của UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ, UBMTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây dựng được 05 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, với tổng số tiền 350 triệu đồng, trong đó: có 3 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi căn nhà, và 2 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ mỗi căn nhà 100 triệu đồng. Hiện tại còn 12 căn nhà đại đoàn kết đang được xây dựng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng  cuối tháng 11 năm nay. Bên cạnh đó, trong 9 tháng qua “Quỹ vì người nghèo” của UBMTTQVN huyện thu được trên 135 triệu đồng, “Quỹ vì người nghèo các xã, thị trấn” thu được trên 74 triệu đồng, cùng với số sự hỗ trợ từ “ Quỹ vì người nghèo” của UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN huyện đã hỗ trợ cho 185 hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo chương trình 167 giai đoạn 2 của Chính phủ trên địa bàn huyện, mức hỗ trợ mỗi căn nhà là 3 triệu đồng để ổn định nhà ở. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, xây dựng lại nhà ở, … ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 Vy Thủy