Hội nông dân và hội phụ nữ xã Buôn tría tổng kết công tác hội năm 2019

Hội nông dân và hội phụ nữ xã Buôn Tría vừa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019. Về dự có đại diện lãnh đạo hội nông dân,phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng các hội viên tiêu biểu của hội nông dân và hội phụ nữ xã Buôn Tría.

Trong năm 2019, Hội Nông dân xã Buôn Tría đã phát triển mới 60 hội viên, đạt 113% nâng tổng số hội viên  đến nay 710 người.  năm qua Hội tích cực phối hợp phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn , trạm khuyến nông huyện tổ chức được 14 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, mô hình lúa, cây cà phê; hội thảo về lao động xuất khẩu việc làm, tập huấn phòng, diệt trừ cây mai dương; hội thảo về bảo quản nông sản sạch sau thu hoạch… thu hút được 937 lượt hội viên tham gia. Xây dựng quỹ hội phát triển được 79 triệu đồng; Thực hiện tốt chương trình ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, trong năm có 199 hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ do hội quản lý lên 7 tỷ 380 triệu đồng. Hội vận động các hội viên tích cực tham gia tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được 17 buổi với hơn 1015 lượt nông dân tham gia, vận động hội viên nông dân đã đóng góp được hơn 3.000m2 đất làm đường; tham gia hơn 312 ngày công làm đường giao thông, kéo điện thắp sáng đường dân sinh.

Cũng như hội nông dân, trong năm 2019 hội phụ nữ xã Buôn Tría đã cũng đẩy mạnh cấ hoạt động ở các cấp hội qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, hội có 624 hội viên đang sinh hoạt tại 08 chi hội. Hội vận động các hội viên thực hiện có hiệu quả mô hình chi hội “ 5 không, 3 sạch” ( không nghèo, không vi phạm pháp luật, không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học … Nhà sạch, đường sach, sử dụng thực phẩm sạch). Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bằng các việc làm thiết thực như giúp phụ nữ nghèo mua con giống, mua xe kéo buôn bán ve chai; xây dựng quỹ hội được gần 400 triệu, từ đó đã giúp 42 chị em phụ nữ khó khăn có vốn vay không lãi phát triển kinh tế. Tham gia tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho 325 hộ vay với số tiền 9 tỷ 436 triệu đồng,  các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị, Hội Nông dân và Hội Phụ Nữ Xã Buôn Tría cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.

H Yur Je