UBND Huyện tổ chức tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam

Chiều ngày 18/12/2019, Tại hội trường BCH Quân sự huyện, UBND huyện tổ chức Lễ gặp mặt, toạ đàm kỷ niệm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân  (22-12-1944/22-12-2019).

Dự lễ kỷ niệm có Đ/c Đỗ Quốc Hương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Trọng Nghĩa, phó bí thư thường trực huyện uỷ, Đ/c Nay Y Phú, phó bí thư huyện uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện, Bí thư, chủ tịch UBND các xã, TT trên địa huyện cùng các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu.

Tại buổi lễ, các đại  biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành với những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua và những thành tựu đã đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 30 năm qua. Khẳng định, trải qua những chặng đường cách mạng đầy gian nan, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm nên trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Đối với lực lượng vũ trang huyện nhà trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước lực lượng vũ trang của huyện không ngừng phát triển từ những đội xung kích nhỏ với vũ khí thô sơ ở các xã căn cứ, các lực lượng vũ trang của huyện đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để đoàn kết với nhân dân tấn công tiêu diệt địch để từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cơ sở chính trị hậu thuẫn cho phát triển kinh tế văn hoá, xã hội của địa phương.

Sau ngày giải phóng đến nay lực lượng vũ trang huyện nhà đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phát huy tốt vai trò, phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác vận động quần chúng chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng của địa phương; tham gia tích cực và thực hiện tốt chính sách xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Phát biểu tại buổi toạ đàm gặp mặt, Đ/c Nguyễn Xuân Hoãn – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận thành tích của các thế hệ lực lượng vũ trang huyện nhà đã được . Qua đây đ/c mong muốn trong thời gian tới lực lượng vũ trang huyện cần phát huy hơn nữa truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đem hết năng lực của mình, tích cực tham gia phát triển địa phương, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước.

Lễ gặp mặt và toạ đàm kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để ôn lại lịch sử truyền thống và khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

 Xuân Thái