Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chủ trì hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Nguyễn Xuân Hoản – Quyền chủ tịch UBND huyện Lắk; đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu cùng thời tiết diễn biến bất thường nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn đạt những kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,86%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 42.141 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.625 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,36% so với cuối năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa và số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững… Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tình trạng xâm phạm đất rừng, tài nguyên rừng còn diễn biến phức tạp. Việc giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, tài nguyên môi trường không đúng hạn vẫn còn xảy ra. Sự phát triển của doanh nghiệp chưa thực sự bền vững, số lượng các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn nhiều.v.v.

Năm 2021, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; tập trung phát triển công nghiệp tái tạo, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ và du lịch.

 H YUR JE