Hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

Hội nghị diễn ra trong ngày 28 và sáng 29/12/2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Mặt trận tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Tại điểm cầu huyện Lăk, hội nghị do đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực  Chính phủ Trương  Hòa Bình trình bày tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và 05 năm 2016 – 2020; phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 – 2019 bình quân 6,8%/năm. Thu NSNN năm 2020 đạt 96% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GDP đạt khoảng 33,4%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 ước đạt 543,9 tỷ USD, xuất siêu 5 năm liên tiếp (năm 2020 ước đạt 19,1 tỷ USD).

Phát triển văn hoá, xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được  bảo đảm, đời sống của  nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ gần 10% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 75%  năm 2015 lên 90,85% năm 2020. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được  tích cực triển khai; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục đại học tiếp tục được nâng  lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính chuyển biến tích cực…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: năm 2020, trong bối cảnh khó khăn, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Nước ta đã ứng phó rất nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19. Nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể, được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Năm 2020, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, đạt 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm vẫn tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới.

Vy Thủy