Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế và hoạt động của ban chỉ đạo 1902 năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2021

Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí  Nguyễn Công Tùng , chi cục phó chi cục thuế tỉnh, đồng chí Y Săn A Yun, Phó chủ tịch TT. HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Phóchủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban của huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động và làm ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội làm cho một số ngành nghề phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh, người lao động không có việc làm, một số bộ phận dân cư gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu thuế của Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông; song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo chi cục thuế tỉnh, huyện ủy, HĐND, UBND cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, các xã thị trấn trong việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tổng  thu thuế, phí, lệ phí  của năm 2020 đạt  22 tỷ 619 triệu đồng, bằng 102,6 % dự toán tỉnh giao và bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt năm nay đoàn chống thất thu thuế trên khâu lưu thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phạt hành chính và hoá đơn đạt 670 triệu đồng, nguồn thu này những năm trước không có xây dựng kế hoạch thu…

Đạt được kết quả trên là do Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai các luật thuế sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành đến người nộp thuế, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, chủ động, rà soát, phân tích, đánh giá thu ngân sách theo từng lĩnh vực thu. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID -19.

Bước sang năm 2021, với dự toán thu ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện là 19 tỷ đồng. Chi cục Thuế khu vực Lăk – Krông Bông  đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN do UBND tỉnh giao như: Thực hiện hiệu quả công tác chống thất thu NSNN đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu, vận tải…. Xây dựng đội ngũ công chức thuế vững mạnh, chuyên sâu, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước  năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Lãnh đạo chi cục thuế tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Hoản  Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà tập thể cán bộ, công chức chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông đạt được trong năm 2020 , sang năm 2021 để hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách của địa phương, đồng chí đề nghị trong thời gian tới chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao; chủ động rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách, làm rõ những khoản thu còn đạt thấp, các nguồn thu còn tiềm năng, để kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí, nhất là các chính sách mới, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, động viên doanh nghiệp, người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, giám sát việc kê khai thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng…để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Thái